Main Content Area

Fairphone: storytelling en participatiecommunicatie


EIGEN CONCEPT  I REDACTIE

Hoe vertel je consumenten dat hun elektronica vol zit met grondstoffen die onder mensonterende omstandigheden zijn gewonnen? Hoe krijg je grote elektronicafabrikanten zo ver dat zij verantwoordelijkheid nemen in de keten? Door zelf een alternatief product op de markt te zetten en daarmee het verhaal te vertellen: Fairphone.Het begon met een campagne...
Schrijf-Schrijf werkt al sinds de oprichting in 1996 voor diverse ngo’s. Vanuit de kennis en ervaring die we in de sector hebben opgebouwd en onze eigen betrokkenheid bij mensen die een stem nodig hebben, is Fairphone ontstaan. Samen met Waag Society bedachten we in 2009 een campagne voor ActionAid om consumenten te wijzen op oneerlijke elektronica. We besloten die campagne te voeren rondom het elektrische apparaat waar mensen nauwelijks zonder kunnen: het mobieltje. Bovendien bedachten we een alternatieve telefoonfabriek; Fairphone. Onder deze noemer vertelden we mensen via ‘urban mining’, social media en diverse campagnes het verhaal over de grondstoffen in hun mobiel.

Toen kwam de telefoon...
Na het winnen van de ASN Wereldprijs in 2010 was het tijd voor een volgende stap. Fairphone had inmiddels een enorme schare volgers op Facebook en Twitter. Bovendien had ons verhaal al de kolommen van de Volkskrant, NRC, Telegraaf, AD en zelfs de New York Times gehaald. Die volgende stap bestond uit het daadwerkelijk produceren van een mobiele telefoon, die zo eerlijk mogelijk is voor de grondstoffendelvers, fabrieksarbeiders, het milieu én de consument zelf. Geld werd in 2012 opgehaald via één van de meest succesvolle crowdfundingactiviteiten ooit. Van de eerste editie van de Fairphone zijn tot 2015 ongeveer 60.000 exemplaren verkocht. Een tweede versie is in ontwikkeling.

Maar het verhaal blijft centraal
Fairphone is inmiddels uitgegroeid tot een aparte bv met vele medewerkers. De social enterprise werkt vanuit Amsterdam. Als Schrijf-Schrijf zijn we zeer trots op de resultaten van Fairphone tot nu toe. Consumenten zijn dankzij het initiatief niet alleen beter op de hoogte van de misstanden in de elektronicaketen, er is ze met Fairphone ook een alternatief geboden op een eerlijker product. Twee zaken waar het ons in 2009 allemaal om te doen was. Niet de verkoop van de mobiel, maar het verhaal dat wordt verteld met de telefoon staat centraal. Daarnaast zorgt Fairphone voor beweging in de keten. Andere fabrikanten zien dat het wel degelijk mogelijk is een mobiel te produceren met oog voor mens en milieu. Een mooi staaltje storytelling dus, en wat we zelf noemen ‘participatiecommunicatie’. Wij bedenken en schrijven niet alleen het verhaal, maar zijn er zelf onderdeel van!

Meer weten?
www.fairphone.com